Metrologie

   Metrologie - vědní a technická disciplína, zabývající se všemi poznatky a činnostmi, týkajícími se měření, je základem jednotného a přesného měření ve všech oblastech vědy, hospodářství, státní správy, obrany, ochrany zdraví a životního prostředí. Jednotné a přesné měření je předpokladem vzájemné důvěry při směně zboží, ale stále více i jednou z nutných podmínek jakékoliv efektivní výroby.

   Stanovená měřidla (ověřitelná)

 Značka shody  Značka shody s požadavky na měřidla pro specifikované použití.

Schvalování typu se týká měřidel stanovených vyhláškou MPO č. 345/2002 Sb. kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu (tzv. stanovená měřidla). Značka schválení typu TCM XXX/YY - ZZZZ se danému typu měřidla přiřazuje v certifikátu schválení typu a je vyznačena na každém exempláři měřidla; značku na měřidlo umístí výrobce (je-li to technicky možné) - na některé druhy měřidel se značka schválení typu nevyznačuje (např. závaží, výčepní nádoby, odměrné sklo apod.) symbol XXX je v praxi nahrazen trojčíslím oboru měření, symbol YYposledním dvojčíslím roku vystavení certifikátu o schválení typu a symbol ZZZZ je nahrazen pořadovým číslem certifikátu.

   Nestanovená měřidla (pracovní)

Pracovní měřidla jsou měřidla, která nejsou etalonem ani stanoveným měřidlem.Technologické a kontrolní váhy, pro které není schvalování typu povinné, a u kterých se v rámci zajištění správnosti měření provádí seřízení (justáž) dle etalonových závaží. Provádí se kalibrace s vystavením kalibračních listů. Jedná se především o měřidla používaná ke kontrolnímu vážení uvnitř organizace a všechna měřidla, která nejsou používána v obchodním styku a nepodléhají ověření.

Napište nám

Linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:777738001

Hotline
Odběr novinek

» Bez produktu

Servis vah